พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

H.E. Mrs. Hillary Rodham Clinton รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

Yingluck Shinawatra

รัฐบาลไทย ยินดีที่จะได้ร่วมงานกับสหรัฐฯอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในภูมิภาค

และสำหรับ ปัญหาภัยธรรมชาติที่ได้เพิ่มความถี่และทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในภูมิภาคนี้และในที่อื่นๆ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเทศสหรัฐ ดได้หารรือถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาสำหรับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถจัดส่งหน่วยบรรเทาภัยพิบัติลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กรณีเกิดภัยพิบัติในภูมิภาค การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานและการเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งไทยยืนยันความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับสหรัฐฯ ในความร่วมมือที่สำคัญยิ่งนี้
นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติและภริยา
เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลไทย
ตามคำเชิญของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

การเดินทางเยือนประเทศไทยของเลขาธิการสหประชาชาติครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ ทั้งยังเป็นโอกาสเพื่อให้เลขาธิการสหประชาชาติได้ทราบถึงสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย และร่วมกันหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Changes) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นภัยคุกคามทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น