พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

3 เดือน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เร็วไปหวังอภิปราย


3 เดือน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เร็วไปหวังอภิปราย

การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งประธานสภาผู้เเทนสภาราษฎรกำหนดไว้ 1 วัน ก่อนนัดลงมติในวันรุ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ที่ถูกฝ่ายค้านยื่นญัตติเพียงคนเดียวมั่นใจในการชี้เเจงต่อสภา ขณะที่ประเด็นหลักที่ฝ่ายค้านเตรียมจะอภิปรายมี 3 ประเด็น ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม

ครบ 4 เดือนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และครบรอบ 3 เดือนของการบริหารประเทศพอดีวันนี้ หลังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 3 เดือนที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาที่ถูก เรียกมหาอทุภัย ถือเป็นงานหนักและสับซ้อนในเชิงการบริหาร แต่ฝ่ายค้านอย่างพรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาแบบนี้ผ่านไป จึงตัดสินใจยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมแรก ซึ่งถือผิดต่อหลักธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศ หากจะยื่นอภิปรายต้องเป็นการเกิดปรชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 หรือ อีก 6 เดือนข้างหน้า

รวมทั้ง การเลือกอภิปรายเพียง พลตำรวจเอกประชา พหรมนอก รัฐมนตรรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศปภ. ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ในการบริหานงานของกระทรวงยุติธรรม แต่เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจดูแลน้ำท่วม เพราะหากจะอภิปรายเรื่องการบริหารงานควรจะยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรีมากกว่า

นั้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ต้องการสาระอะไรมาก เกี่ยวกับการอภิปราย นอกจากการลดความน่าเชื่อถือและอาจอภิปรายพาดพิงไปยังตัวนายกรัฐมนตรี เพราะแม้แต่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังไม่เห็นด้วยนกับการอภิปรายครั้งนี้ ทำให้พรรคประชาธปัตย์ พรรคเดียวเท่านั้น ที่ยื่นญัตติ ด้วยเสียง153 เสียง จากเสียงฝ่ายค้าน ทั้งหมด 299 เสียง และหากผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการลงมติ ฝ่ายค้านต้องใช้เสียงถึง 251 เสียง ซึ่งถือว่าเป็นไปได้ยาก

แต่รัฐบาลก็ไม่ประมาทกับกับการเมืองระดับพรรคประชาธิปัตย์ เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรี จึงเรียกประชุมรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเข้าหารือที่บ้านพิษณุโลก เพื่อเตรียมพร้อมกับการอภิปรายในวันอาทิตย์นี้ แม้ไม่กังวลกับเสียงในสภา แต่หากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายชี้แจงไม่ชัดเจนก็ย่อมลดความน่าเชื่อถือต่อรัฐบาลได้ ในช่วงที่ประชาชนจากหลายพื้นที่น้ำท่วม เริ่มลุกขึ้นมาร้องเรียนเป็นจำนวนมาก

หากไล่ดูตัวบุคคลที่จะอภิปรายฯ ครั้งนี้ จะเปิดด้วย “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรค และปิดท้ายด้วย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานวิปฝ่ายค้าน ขณะที่ ส.ส.ที่จะอภิปรายเที่ยวนี้ วางตัว “วิลาศ จันทรพิทักษ์"อภิปรยการจัดซื้อถุงยังชีพ “นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย” อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการ กำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในรัฐบาลที่แล้ว ที่จะรู้ระบบระเบียบการทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมไปถึง “นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน” อดีตผู้ว่า กทม. ที่จะได้ใช้ประสบการณ์ในอดีตมาอภิปราย จึงถือเป็นงานหนักที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องค่อยช่วยเหลือ สนับสนุนข้อมูลแก่พลตำรวจเอกประชา ไม่ใช่การลอยแพเพียงคนเดียว เพราะการบริหารงานของ ศปภ. ก็เหมือนการบริหารงานรัฐบาลเช่นกัน

Produced by VoiceTV
by Watsana

25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 21:07 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น