พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จตุพร พรหมพันธุ์ อภิปรายประชุมร่วมรัฐสภา 11พ ย 54จตุพร ใช้สิทธิถูกพาดพิง วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) กรณีภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น