พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

“ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์” 1 ใน 11 มาตรการแก้น้ำท่วม


“ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์” 1 ใน 11 มาตรการแก้น้ำท่วม

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2554

ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอ 11 มาตรการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลายมิติ โดยชู “ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์” โดยใช้แนวคลองชัยนาท ป่าสัก คลองระพีพัฒน์ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร โดยจะต้องมีการเวนคืนที่ดินริมคลองข้างละ 1 กิโลเมตร และสร้างถนนสูง 6 เมตรทั้งสองข้างทางเป็นมอเตอร์เวย์ พื้นที่นี้ไม่อนุญาตให้อยู่อาศัย แต่สามารถทำเป็นพื้นที่การเกษตรได้ แนวคิดนี้จะช่วยแบ่งเบาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในที่พื้นที่ลุ่มภาคกลางตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมา รวมถึง กทม.ทั้งฝั่งตะวันออก และตะวันตก

แนวทางที่ถูกชูโรงขึ้นมาอีกแนวคิดหนึ่ง คือ "เมืองบริวาร" จะต้องมีการจำกัดการขยายตัวของ กทม. และสร้างเครือข่ายเมืองบริวารระยะทาง ไม่เกิน 100 กม. จากกรุงเทพเช่น สุพรรณบุรี สระบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ถ้าดำเนินการตามแนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องย้ายเมืองหลวง

นอกจากนั้น ศ.ดร.ธนวัฒน์ ยังเสนอมาตรการอื่น ๆ อาทิ การวางแผนแม่บทควบคุมป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า มาตรการจัดเก็บภาษีน้ำท่วม มาตรการการควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง มาตรการการควบคุมการใช้น้ำบาดาล มาตรการกำหนดระยะเวลา
การเพาะปลูกในลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ มาตรการอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ จัดตั้งหน่วยงานดูแลเรื่องภัยพิบัติ และส่งเสริมงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

Produced by Voice TV
23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 20:38 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น