พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อ.วีระ อารมณ์เสียกับแนวคิดสลิ่ม ^_^

คนที่ไม่ชอบทักษิณ ต้องฟัง...

อ.วีระ + คนที่คิดตัดคอ นิติราษฎร์

คนที่ยังไม่เข้าใจ มาตรา112 ต้องฟัง อย่าฟังแค่กระแส...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปกป้อง “สถาบันกษัตริย์” เจตนาบริสุทธิ์ของนักเรียนทุนมหิดล

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2555

วรเจตน์ เผยเพราะเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดล จึงต้องออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูธ เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อความดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป