พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

"ยิ่งลักษณ์"ใช้ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศ 3 ระยะ-ขอบคุณดร.สุเมธ ดร.วีรพงษ์


"ยิ่งลักษณ์"ใช้ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศ 3 ระยะ-ขอบคุณดร.สุเมธ ดร.วีรพงษ์น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านรายการ"รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศเป็น 3 ระยะ หรือ 3 คือ ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน มีศูนย์ศปภ.ดูแลในส่วนนี้จนกว่าน้ำจะลด ในช่วงเร่ง ด่วน 2-3 เดือน

ส่วนระยะกลาง หรือการซ่อม ทำทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วในระยะ 1 ปี ฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับมาทำงานเหมือนเดิม ดูแลเยียวยาโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ทั้งภาคประชาชนและนิคมอุตสาหกรรม ได้แบ่งคณะกรรมการเป็น 3 ชุด ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ดูแลโครงสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ และดูแลเยียวยาจิตใจและทรัพย์สิน และยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น การดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองทัพ ฯลฯ จะรายงานตรงต่อนายกฯ โดยมอบให้รองนายกฯยงยุทธ รับผิดชอบ

ระยะที่ 3 หรือระยะยาวทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ธรรมชาติของน้ำและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูประเทศกลับมาอย่างไร มีการออกระเบียบสำนักนายกฯตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ กยอ. มีดร.วีรพงษ์ รามางกูรเป็นประธาน มีรองนายกฯกิตติรัตน์เป็นรองประธาน ทำงานคู่กับคณะกรรมการอีกชุด คือ กยน. มีดิฉันเป็นประธาน และเรียนเชิญดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นที่ปรึกษา โอกาสนี้ขอขอบคุณดร.วีรพงษ์และดร.สุเมธที่ตอบรับคำเชิญในการที่จะเข้ามาช่วยชาติ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกยน.ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องน้ำ แต่ในเมืองไทยก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ำอีกมาก และในอนาคตกยน.ก็คงมีโอกาสปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ เพราะเรื่องนี้ต้องการคำแนะนำจากภาคเอกชนหรือวิชาการที่จะมาหารือวิธีการ จัดการอย่างถาวร ต้องมาช่วยกันเพราะถือว่าวาระนี้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งตนต้องขอขอบคุณดร.วีรพงษ์ และดร.สุเมธ ที่ยอมเข้ามาช่วยเหลือประเทศในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ครม.ขอความร่วมมือข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ความร่วมมือและช่วยกันประสานงานในการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนให้ควบคุมมากที่สุด ให้ทุกคนถือภัยพิบัติครั้งนี้เป็นวาระแห่งชาติ ที่นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน จะต้องร่วมมือกันหาแนวทางป้องกันอย่างถาวาร เราจะต้องไม่นิ่งเฉย

ที่มา... http://www.ptp.or.th/news/m-detail.aspx?news_id=2915

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น