พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยิ่งลักษณ์ ASEAN Summit 18 11 5418 พ.ย.54 เวลา 08.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ และพิธีเปิดศูนย์อาเซียน-จีน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำ 10 ชาติอาเซียน และนายเหวิ่น เจีย เป่า นายกรัฐมนตรีจีน
** นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้กล่าวสนับสนุนข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: Doc) และแสดงความมั่นใจว่า ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยต่อยอดความร่วมมืออาเซียนกับจีน

** นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้จีนพิจารณาตั้งกองทุนพิเศษ (A special fund) ภายใต้กองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน เพื่อให้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยได้ยืนยันว่าจะใช้โอกาสนี้ ทำงานร่วมกับจีนเพื่อผลักดันความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (The North - South Economic Corridor) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถของชุมชนธุรกิจ และหอการค้าในแนวบริเวณดังกล่าว

** ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาเซียน-จีน ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แสดงความยินดีต่อการเปิดศูนย์อาเซียน-จีนอย่างเป็นทางการ
(ข้อมูลจากเว็ปรัฐบาลไทย / ขอบคุณภาพจาก REUTERS/เว็ปรัฐบาลไทย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น