พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข่าวจากนายกฯ ล่าสุด

Yingluck Shinawatra

รัฐบาลได้ให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยประสานงานการทำงานและร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัด เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและเตรียมการรองรับกับสถานการณ์น้ำ ดังนี้

1. สถานที่สำคัญ : เช่น ที่ประทับพระบรมวงศ์ จัดกำลังพลไปปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัย ณ พระตำหนักจักรีบงกช, ทำเนียบรัฐบาลได้ก่อกำแพงอิฐบล็อกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการป้องกันน้ำท่วม และจัดตำรวจนครบาลออกตรวจสอบหาข้อมูลและออกตรวจป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้เดือดร้อน

2. โรงพยาบาล : ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข และได้มีการเตรียมการป้องกันโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งโรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดรวม 63 แห่ง

3. ศูนย์พักพิง : ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งเป็นที่พักพิงชั่วคราว 27 จังหวัด จำนวน 544 แห่ง รองรับผู้พักพิงได้ 212,610 คน มีผู้เข้าพักจำนวน 23,410 คน

4. ที่จอดรถ : จัดที่จอดรถใต้ทางด่วนในจุดต่าง ๆ เช่น ทางพิเศษด่านฯ รัชดาภิเษก ลานกีฬา ใต้ทางด่วนพิเศษอโศก รามอินทรา และสาธุประดิษฐ์ ซึ่งสามารถรองรับจอดรถได้อีก 2,000 คัน

5. พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง และการอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถ การเตรียมทีมงานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญเข้าประจำการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และติดตามตรวจวัดระดับน้ำในสถานีไฟฟ้าทุก 1 ชั่วโมง

6. การจัดหาและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดขบวนธงฟ้าเคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของประชาชนให้ทั่วถึง

ึ7. การอพยพผู้ประสบภัย : ได้จัดรถรับ-ส่งจำนวน 3,846 คัน ให้ประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมไปยังสถานที่ที่รัฐได้เตรียมไว้ โดยมีผู้ใช้บริการประมาณ 450,214 คน และยังมีรถสำรองเพื่ออพยพจำนวน 500 คัน

8. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจร ทางหลวงการจราจรผ่านไม่ได้ 78 เส้นทาง ในพื้นที่ 16 จังหวัด และทางหลวงชนบทการจราจรผ่านไม่ได้ 223 แห่ง ในพื้นที่ 30 จังหวัด ซึ่งได้มีการจัดผลัดเวรยามของทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานที่พักอาศัยและทรัพย์สินของประชาชน

(ทีมงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น