พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การไฟฟ้า การประปา ผ่อนผันชำระ 3 เดือน


Nipaporn Freedom

ประชาสัมพันธ์ กฟภ. 25 ต.ค.54 กฟภ. ผ่อนผันให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ยืดเวลาชำระค่าไฟได้ภายใน 3 เดือน : นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย ดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท ที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถขอผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม แต่ละเดือนออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง เป็นต้น
* สามารถขอผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วม แต่ละเดือน ออกไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่เรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ PEA Call center 1129
http://www.pea.co.th/th/annoucment/annouce_indetail.php?NID=3226
------------------------------------------------------------------------------
ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมค่ะ!!

Springnews กปน. ลดค่าน้ำ 50 % ค้าง 3 เดือนไม่ตัดน้ำ!! ผู้ว่า การประปา ลดค่าน้ำเดือนตุลา 50 % ใน กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ขยายเวลาชำระหนี้ค่าน้ำ 3 เดือนโดยไม่ตัดน้ำ
http://www.springnewstv.tv/news/timely/10026.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น