พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน 29-10-54‎1. สถานการณ์น้ำของประเทศ

เมื่อวานนี้ดิฉันได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานบริหารจัดการระบายน้ำฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ และนายธีรชน มโนมัยพิบูลย์) และอธิบดีกรมชลประทาน ได้มีการรายงานภาพรวมของสถานการณ์น้ำ ดังนี้ คือ

1. ในภาพรวมของสถานการณ์น้ำในภาคกลางเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ โดยระดับน้ำเริ่มลดลง ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท น้ำที่ท่วมในทุ่งและพื้นที่ทางการเกษตรเริ่มไหลกลับเข้าสู่ลำน้ำสาขาต่าง ๆ โดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลง จากกว่า 3,600 ลบ.ม/วินาที ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือ 3,300 ลบ.ม/วินาที ในวันนี้ และคาดการณ์ว่าจะลดลงต่ำกว่า 3,000 ลบ.ม./วินาที ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

2. ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในบริเวณอำเภอบางไทรเริ่มลดลง เป็นผลทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และตอนเหนือของกรุงเทพมหานครเริ่มทรงตัว

ในการประชุมครั้งนี้ รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะทำงานบริหารจัดการระบายน้ำฯ และเร่งรัดให้ดำเนินการมอบหมายงานในช่วงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

ฝั่งตะวันออก เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริ บริเวณคลองรังสิตฯ และคลองหกวาสายล่าง ให้เร่งดำเนินงานดังนี้

อ่านต่อ...ที่นี่

https://www.facebook.com/notes/yingluck-shinawatra/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-29-%E0%B8%95%E0%B8%84-54/239693596086389

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น