พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การพยากรณ์ระดับน้ำเจ้าพระยา 1 เดือนล่วงหน้าการพยากรณ์ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาล่วงหน้า1 เดือนในระหว่างวันที่15 ตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน2554 โดยการใช้River Network Model 

จากการประมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์รวมกับแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสภาพการไหลในลำน้ำการกั้นด้วยพนังกั้นน้ำและการพังทลายและถนนสายหลักต่างๆการระบายน้ำในคลองสายหลักและการไหลบ่าของน้ำในทุ่งรวมถึงการหนุนสูงของน้ำทะเลในช่วงวันที่15 ตุลาคมและ31 ตุลาคมและ11 พฤศจิกายน2554 พบว่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ จุดต่างๆ
ทั้งนี้ การไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะมีการกระเพื่อมของผิวน้ำ จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศในอ่าวไทย ทำให้เกิดการยกตัวของระดับน้ำอีก 20 ถึง 30 เซนติเมตรในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้มีการล้นพนังกั้นน้ำบ้างในช่วงเวลาดังกล่าว ขอประชาชนอย่างตื่นตกใจ
 
Source : TEAM GROUP  / AFP (Image) by VoiceNews 
17 ตุลาคม 2554 เวลา 12:37 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น