พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำของ กทม. ที่แท้ ก้อ คือ กระสอบทราย ????


>>> เครดิต MaysaaNitto Konthaiuk // FB
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ ที่แท้ ก้อ คือ กระสอบทราย ????
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0412002 2.1 งานพัฒนาระบบหลัก 266,897,800 บาท
0412002-46-08 2.2 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ
ระบายน้ำตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย 26,400,000 บาท

0412002-50-03 2.3 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ช่วงจากท่าน้ำราชวงศ์ถึงบ่อสูบน้ำ
และช่วงจากวัดปทุมคงคาถึงศาลเจ้าโรงเกือก 8,000,000 บาท

0412002-51-02 2.4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และป้องกัน
การกัดเซาะคลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำ
พระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า 10,000,000 บาท

0412002-51-12 2.5 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
มหาสวัสดิ์บริเวณวัดปุรณาวาสและบริเวณ
ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ 4,010,000 บาท

0412002-51-18 2.6 โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บท
ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าวและบางส่วน
ของเขตจตุจักรและเขตบางเขน 5,280,000 บาท

0412002-52-01 2.7 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากบ่อสูบน้ำมังกรถึงท่าน้ำสวัสดี 13,213,000 บาท

0412002-52-14 2.8 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น