พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับ ๓๓ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)


ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับ ๓๓ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)

“Mais voici les rangs qui se confondent; les barrières élevées entre les hommes s'abaissent;

on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s'égalisent; l'état social devient démocratique,

et l'empire de la démocratie s'établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs.

Je conçois alors une société où tous, regardant la loi comme leur ouvrage,

l'aimeraient et s'y soumettraient sans peine;

où l'autorité du gouvernement étant respectée comme nécessaire et non comme divine,

l'amour qu'on porterait au chef de l'État ne serait point une passion,

mais un sentiment raisonné et tranquille …”

“แต่นี่แหละ คือ ตำแหน่งแห่งที่ ลำดับชั้นที่ปะปนกันไป กำแพงขวางกั้นก็ค่อยๆทลายลง

มีการแบ่งทรัพย์สิน อำนาจถูกแบ่งออกไป

ความสว่างไสวทางปัญญาแพร่หลาย ภูมิปัญญาเท่าเทียมกัน สภาพสังคมก็กลายเป็นประชาธิปไตย และในท้ายที่สุด อาณาจักรแห่งประชาธิปไตยได้สร้างขึ้นอย่างสันติในสถาบันและในประเพณี

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพินิจเห็นสังคมหนึ่งที่ทุกคน, ซึ่งมองกฎหมายเสมือนเป็นผลงานรังสรรค์ของตนเอง, รักใคร่ซึ่งกันและกัน และยอมอยู่ภายใต้สังคมนั้น

เป็นสังคมที่อำนาจของผู้ปกครองได้รับการ เคารพในฐานะเป็นเรื่องจำเป็น หาใช่เพราะเป็นเทวสิทธิ์ ความรักที่มอบให้ต่อประมุขของรัฐย่อมมิใช่เกิดจากอารมณ์ปรารถนา

แต่เกิดจากความรู้สึกที่มีเหตุมีผลและสงบนิ่ง...

อ่านต่อ.... www.enlightened-jurists.com (เว็บไซด์นิติราษฎร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น