พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา
ทดลอง..อิอิ..*******ขอขอบคุณ..เวปบล็อกต้นแบบดีๆ..อย่าง Thai E-News ของคนรักประชาธิปไตย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวปบล็อกใหม่ๆ รวมถึงบล็ิอกนี้ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

112 กับความหมายในวงเล็บ (ที่เงียบจนแสบแก้วหู)

112 กับความหมายในวงเล็บ (ที่เงียบจนแสบแก้วหู)

บทสัมภาษณ์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

นิตยสาร Way กรกฎาคม 2554
Interview / Vol.43
Text: สันติสุข กาญจนประกร / อภิรดา มีเดช
Photo: อนุช ยนตมุติ
“สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอนุวัตให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง เราอยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”

“มาตรา 112 ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย เพราะกำหนดโทษเกินสมควรกว่าเหตุ คุณเปิดโอกาสให้ใช้ตัวกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง”

“ใครที่เสนอเรื่อง 112 เป็นพวกมีปัญหากับสถาบัน เป็นพวกไม่เอาเจ้า ล้มเจ้า ความคิดอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน มันถูกสร้างขึ้นจากฝ่ายอำนาจรัฐ รัฐพยายามประดิษฐ์ถ้อยคำ เป็น ‘ความผิดฐานล้มเจ้า’ ซึ่งมันไม่มีใน 112”

http://www.enlightened-jurists.com/page/253

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น